За Интернет

Какво толкова има в Интернет?

Интернет се превръща в основен комуникационен канал. Започнала като военен проект и преминала през ентусиазма на университетските връзки, в момента глобалната мрежа е силно комерсиализирана.